NJE Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar

Kövess minket!

Gyengénlátó Változat

EFOP-3.5.1-16-2017-00008

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

 

Felhívás megnevezése: EFOP-3.5.1-16 - Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése

Projekt címe: A Neumann János Egyetem duális képzésfejlesztése a Kecskemét és térsége kiemelt járműipari központ környezetében

Projekt azonosító száma: EFOP-3.5.1-16-2017-00008

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Támogatás összege: 362 451 967 Ft.

Intenzitás: 100 %

Megvalósítási időszak: 2017.09.01- 2020.11.29.

Támogató alap: Európai Szociális Alap

Az alkalmazott tudományok egyetemének egyik stratégiai célja a duális képzés tartalmi, szervezeti és módszertani elemeinek fejlesztése, a tapasztalatok mások számára is használható formában történő továbbadása. Az intézmény célja a fejlesztés megvalósításával az, hogy az oktatás és a képzési rendszer jobban igazodjon a munkaerő-piaci igényekhez, a hallgatók számára könnyebb legyen a tanulásból a munkába történő átmenet, felkészüljenek a céges, partnerszervezeti környezetben való munkavégzésre, ezzel összefüggésben törekszünk az oktatás és a gyakorlati képzés megerősítésére, minőségének átfogó javítására. Az intézmény a projektben megfogalmazott komplex fejlesztési tevékenységek megvalósításával kíván hozzájárulni a hazai duális alapképzés és a mesterképzés egészének fejlesztéséhez, valamint a gazdálkodó szervezetek és a gyakorlati szakemberek bevonásával a kooperatív képzési lehetőségek fejlesztéséhez, ezen túl a felsőoktatási szakképzés gyakorlatának szakmaorientált továbbfejlesztéséhez.

A projekt fő célja az intézmény munkaerő-piaci kapcsolatainak erősítése, az ágazati-iparági és kutatási együttműködések fokozása nem csak a már meglévő multinacionális nagy- és középvállalatok szintjén, hanem a hazai tulajdonú KKV-k duális vállalati partnerként történő bevonása is. Fontosnak tartjuk a hallgatóink számára a valós vállalati környezet megtapasztalását, így a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítését, kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a duális képzési formát a vállalatokon túl, a társadalom széles rétegei körében is megismertessük és a középiskolás korosztályban is népszerűsítsük.

 Célunk, hogy az integrációval létrejött egyetem – optimalizálva az integrációból eredő szakmai és felsőoktatási potenciált – a konstrukció céljaihoz illeszkedve a 36 hónapos projekt során komplex fejlesztést valósítson meg a vállalati partnerség, valamint az intézményi duális és kooperatív felsőoktatási képzések területén, specifikusan a kiemelt járműipari központ környezetére fókuszálva. A fejlesztési programot az intézmény a saját profiljának és jellegének megfelelő területeken önállóan valósítja meg, intézményi szinten négy tematikus alprojektben: szervezetfejlesztés, az egyetem és a gazdasági szervezetek együttműködésének erősítése a képzés területén, a duális képzésfejlesztés, az átjárhatóság növelése a képzési szintek között és a duális képzés mérő- és értékelő rendszerének fejlesztése alprojektekben. A fejlesztési program – illeszkedve a „Fokozatváltás a Felsőoktatásban” című stratégia frissített változatához, illetve az intézményi IFT-ben megfogalmazott tervekhez, — a Szervezetfejlesztés AP-ben az NJE Duális Módszertani Központját erősítjük meg szervezetileg és az adminisztratív feladatok és folyamatok leírásával, megvizsgáljuk képzési területenként, szakonként a duális képzés időbeosztásának sajátosságait, a duális hallgatói adminisztráció lehetőségeit és ezeket összehangoljuk intézményi szinten. Elősegítjük a KKV-k duális képzésbe történő bevonását, és nemzetközi duális képzési konferenciát szervezünk.

Az egyetem és a gazdasági szervezetek együttműködésének erősítése a képzés területén alprojektben történik meg a gazdasági szervezetek szakembereinek a felsőoktatási képzésbe való bevonása, valamint az intézményi oktatók vállalati részvételének növelése. Emellett a duális képzés fejlesztéséhez digitális taneszközöket szerzünk be és új, elektronikus tananyagokat dolgozunk ki vállalati szakemberek bevonásával, illetve a gyakorlati készségek elsajátítását lehetővé tevő módszereket és tartalmakat fejlesztünk.

Mind a nyolc duális képzési formában működő szakunkon (műszaki, informatikai, agrár és gazdasági képzési területeken) duális képzésért felelős vállalati kapcsolattartót jelölünk ki, annak érdekében, hogy a cégekkel szorosabb kapcsolatot építsünk ki és a gyakorlaton lévő hallgatókra is nagyobb figyelmet fordítsunk. Ezért vezetjük be a gyakorlati beszámoló intézményét is. A Duális képzésfejlesztés, az átjárhatóság növelése a képzési szintek között alprojektben sor kerül a mérnökök számára mérnök-tanári továbbképzési program kidolgozására, az alapképzésből lemorzsolódással veszélyeztetett és lemorzsolódott hallgatók képzési és munkaerőpiaci integrációjának elősegítésére, valamint a képzők képzése, az oktatók és vállalati gyakorlati oktatók pedagógiai, módszertani kompetenciáinak fejlesztésére és a Team-coaching tréning lebonyolítására.

A duális képzés mérő- és értékelő rendszerének fejlesztése alprojekt keretében kidolgozzuk a duális képzést értékelő módszertant, mérjük a hallgatók tanulmányi eredményét és összehasonlítjuk azokat duális-nem duális viszonylatban, és az értékelésbe becsatornázzuk a vállalatoktól kapott visszajelzéseket is. Az alprojektben megszervezzük a Duális DPR-t és alumni kört, kidolgozzuk a duális szakmai gyakorlati beszámoló modelljét és azt intézményesítjük, minden duális képzésben résztvevő hallgatóra és minden gyakorlati ciklusra vonatkozóan.

Partnereink

Délalföldi Kertészek Szövetkezete

Déli Orom Kft.

FRUX MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

GLADIOLUS-FRUCHT KFT.

Sauska-Tokaj Kft.

ÁRPÁD-AGRÁR ZRT.

BÁCS-ZÖLDÉRT ZRT.

Bio-Fungi Termelő és Kereskedelmi Kft.

CSANÁDI SZŐLŐBIRTOK

UNIVER Product Zrt.

ZKI Zrt.

PILZE - NAGY KFT.

HUNAPFEL MEZŐGAZDASÁGI KFT

Biocont Magyarország Kft.

Pullulo Faiskolai Kft.