NJE Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar

Kövess minket!

Gyengénlátó Változat

K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2020 pályázati felhívás

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A K&H Csoport (Kiíró – a továbbiakban: K&H) ösztöndíjpályázatot hirdet a magyarországi agrárképzést folytató egyetemek és főiskolák alap-, mester- és PhD képzésben résztvevő hallgatói számára.

1. a pályázat tartalma
A K&H Csoport (Kiíró – a továbbiakban: K&H) ösztöndíjpályázatot hirdet a magyarországi agrárképzést folytató egyetemek és főiskolák alap-, mester- és PhD képzésben résztvevő hallgatói számára. Az ösztöndíj célja, hogy anyagi támogatással segítse az agrárágazat egészségesen fenntartható, hosszú távú fejlődését szem előtt tartó hallgatók tanulmányát, kutatómunkáját. A pályázatban három kategóriában összesen maximum 8 pályázat nyer ösztöndíjat.


A K&H a pályázat nyertesei (továbbiakban: Pályázók) számára egyszeri pénzbeli támogatást, ösztöndíjat nyújt. A pénzbeli támogatás adóvonzatát a K&H viseli.
Az ösztöndíj mértéke a kategóriák és a benyújtott pályamunkák értékelésétől függően:


a PhD hallgatók számára:
1. helyezett: 400.000 Ft
2. helyezett: 200.000 Ft
3. helyezett: 100.000 Ft


a mesterképzésen résztvevő hallgatók számára:
1. helyezett: 150.000 Ft
2. helyezett: 100.000 Ft
3. helyezett: 50.000 Ft


az alapképzésen részt vevő hallgatók számára:
2 nyertes: 100-100.000 Ft


2. részvételi feltételek


a pályázóra vonatkozó rendelkezések:
A pályázatban résztvevők köre az alábbi felsőoktatási intézmények, illetve karok alap- és mesterképzésen résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói, illetve PhD képzésen résztvevő hallgatói:


o Állatorvostudományi Egyetem
o Budapesti Corvinus Egyetem
 Gazdálkodástudományi Kar
o Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 Gépészmérnöki Kar
 Építészmérnöki Kar
 Építőmérnöki Kar
 Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
o Debreceni Egyetem
 Gazdaságtudományi Kar
 Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK)
 Műszaki Kar
 Természettudományi és Technológiai Kar
o Eszterházy Károly Egyetem
 Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar
 Agrár- és Környezettudományi Laboratórium
 Fleischmann Rudolf Kutatóintézet
 Gyöngyösi Károly Róbert Campus
 Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet
 Természettudományi Kar
o Eötvös Lóránd Tudományegyetem
 Természettudományi Kar
o Kaposvári Egyetem
 Agrár- és Környezettudományi Kar
 Gazdaságtudományi Kar
o Miskolci Egyetem
 Gépészmérnöki és Informatikai Kar
 Műszaki Anyagtudományi Kar
 Műszaki Földtudományi Kar
o Neumann János Egyetem
 Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar
o Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 Víztudományi Kar
o Nyíregyházi Egyetem
 Környezettudományi Intézet
 Műszaki és Agrártudományi Intézet
o Óbudai Egyetem
 Alba Regia Műszaki Kar
 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
 Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar
o Pannon Egyetem
 Gazdaságtudományi Kar
 Georgikon Kar
 Mérnöki Kar
o Pécsi Tudományegyetem
 Természettudományi Kar
o Soproni Egyetem
 Erdőmérnöki Kar
 Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
 Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
o Széchenyi István Egyetem
 Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar
 Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar
 Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
o Szent István Egyetem
 Agrár- és Gazdaságtudományi Kar
 Élelmiszertudományi Kar
 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 Gépészmérnöki Kar
 Kertészettudományi Kar
 Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
o Szegedi Tudományegyetem
 Mérnöki Kar
 Mezőgazdasági Kar
 Természettudományi és Informatikai Kar


a pályázat feltételei:
a. PhD kategóriában a pályázók a K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázatra egy, a K&H által megadott témában készült, 2019. február 15. - 2020. február 15. között leadott magyar nyelvű PhD tézisfüzettel vagy egy ezzel megegyező formájú, terjedelmű és szerkezeti felépítésű, a doktori disszertáció témáját, kutatási menetét és eredményeit bemutató magyar nyelvű összefoglalóval jelentkezhetnek.
A PhD pályázóknak pályamunkájuk mellett egy maximum kétoldalas összegzést kell benyújtaniuk, amelyben bemutatják az általuk vizsgált témát, annak aktualitását, gyakorlati megvalósíthatóságát és várható eredményét és egy rövid indoklást arról, hogy az adott tanulmány eredményei hogyan támogatják az agrárium fenntartható fejlődését. A kétoldalas összegzés mintája a következő oldalon található: www.kh.hu/publish/kh/hu/khcsoport/fiatalok_oktatasa.html.


b. A mesterképzésen részt vevő hallgatók a K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázatra egy, a K&H által megadott témában készült, 2019. február 15. - 2020. február 15. között leadott magyar nyelvű TDK dolgozattal jelentkezhetnek.
A mesterképzés kategóriában a pályázóknak a pályamunkájuk mellett egy maximum kétoldalas összegzést kell benyújtaniuk, amelyben bemutatják az általuk vizsgált témát, annak aktualitását, gyakorlati megvalósíthatóságát és várható eredményét és egy rövid indoklást arról, hogy az adott tanulmány eredményei hogyan támogatják az agrárium fenntartható fejlődését. A kétoldalas összegzés mintája a következő oldalon található: www.kh.hu/publish/kh/hu/khcsoport/fiatalok_oktatasa.html.
2020-as pályázat témája PhD és mesterképzés kategóriában:
A fenntartható agrárium, ezen belül kiemelten a körkörös/körforgásos gazdaság témaköre (circular economy).
c. Az alapképzésen részt vevő hallgatók a K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázatra egy, a K&H által megadott témában készült magyar nyelvű, maximum kétoldalas szakmai dolgozat benyújtásával jelentkezhetnek.
A szakmai dolgozatnak nincsenek külalaki kritériumai.


2020-as pályázat témája alapképzés kategóriában:
Milyen megoldási javaslatokat lát a klímaváltozás enyhítésére vagy akár megállítására?

a pályázók kötelezettségei:
A pályázónak a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtott pályamunka saját szerzemény, és nem foglal magába jogdíjas tartalmat.
A pályázó csak a tanulmányainak megfelelő kategóriában pályázhat.


3. a pályázat tartalmi és formai kritériumai


tartalmi követelmények
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
– kitöltött pályázati adatlap (mindhárom kategóriában). Több szerző esetén, a pályázati adatlapon mindegyik hallgató adatait fel kell tüntetni!
– a megjelölt pályázati kategóriához kapcsolódó szakmai dolgozat, TDK dolgozat vagy PhD tézisfüzet
– PhD és mesterképzés kategóriában kétoldalas magyar nyelvű összegzés
formai kritériumok: a benyújtott pályázatot elektronikus úton, pdf formátumban kell benyújtani


4. a pályázat érvényessége, határidők


A pályázatra 2020. február 16-ig lehet jelentkezni, a pályázati anyagok elküldésével.


a) a pályázatok benyújtásának helyszíne és határideje:


A pályázatra a pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani Farkas Andrea részére az a.farkas@well.hu e-mail címre.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. február 16., 23.59 óra
tárgy: K&H a fenntartható agráriumért 2020
e-mail cím: a.farkas@well.hu


b) pályázatok elbírálásának tervezett napja
A pályázatok elbírálására – nem nyilvánosan – a pályázatok beérkezését követően kerül sor. A pályázat adott pályázóra vonatkozó eredményéről minden pályázó részére a pályázati adatlapon megadott e-mail címre elektronikus értesítést küld a Kiíró, legkésőbb 2020. május 13-ig.


c) nyilvános eredményhirdetés
A nyilvános eredményhirdetés legkésőbb 2020. május 29. napjáig valósul meg, ahol sor kerül a nyertesek nevesítésére (név, város, oktatási intézmény, nyert kategória), amelyhez a Pályázók a pályázatuk leadásával hozzájárulnak.


d) teljesítési garancia
A Kiíró vállalja, hogy a nyilvános eredményhirdetéstől számított 90 napon belül a Pályázó által elnyert bruttó összeget a pályázati adatlapon megjelölt számlára átutalja.


A Kiíró fenntartja a jogot, hogy nem hirdet nyertest.

5. értékelés és odaítélés


Az értékelés két fordulóban, a zsűri által meghatározott szakmai szempontok szerint történik.


1. forduló, shortlist: A megadott határidőn belül leadott pályázatokat egy szakmai zsűri értékeli, és kategóriánként a legjobbnak ítélt 5-5-5 pályázat jut tovább.


2. forduló: Az állandó zsűri kiválasztja a PhD és TDK kategóriában a 3-3 nyertest, és megállapítja a díjazás sorrendjét, illetve kiválasztja az alapképzés kategória 2 nyertesét.


az állandó zsűri tagjai:
- Prof. Dr. Varga Gyula, az MTA doktora
- Horváth Magyary Nóra ügyvezető igazgató, a K&H Csoport Kommunikációs Igazgatóság vezetője
- Tresó István ügyvezető igazgató, a K&H Agrárüzletág fejlesztési főosztály vezetője, az MTA Agrárközgazdasági Bizottság állandó meghívottja


a pályázatok elbírálásának szempontjai a mester és doktori képzésben részt vevő pályázóknál:
- téma eredetisége és hazai aktualitása
- a vizsgált fejlesztés várható gazdasági, társadalmi és környezeti hatásai
- a bemutatott körkörös/körforgásos gazdasági módszer szélesebb körben való alkalmazásának lehetősége

a pályázatok elbírálásának szempontjai az alapképzésben részt vevő pályázóknál:
- a téma megközelítése, egyéni látásmód
- nemzetközi és hazai trendekből kiinduló szabad gondolatok (vízió)

6. érvénytelen pályázatok


A pályázatok benyújtásakor hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázati anyagokat a zsűri a pályázatból kizárja, illetve azokat nem bírálja el.


7. odaítélés kritériumai


A zsűri a pályázati kiírásnak megfelelő tartalmi, formai és szakmai kritériumok alapján – ezen túlmenően pedig a saját belátása szerint – bírálja el a beérkező pályázatokat.

 

8. további információ a pályázattal kapcsolatban


A részletes pályázati kiírás, valamint a benyújtandó dokumentumok (pályázati adatlap és kétoldalas összegzés minta) a következő oldalon található: www.kh.hu/publish/kh/hu/khcsoport/fiatalok_oktatasa.html


Elektronikus levél formájában az a.farkas@well.hue-mail címről igényelhető.


9. A pályázat lebonyolítását a Well PR Ügynökség végzi.


10. A K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázatról további információt Farkas Andreától kaphatnak a (06 1) 350-7390/118-as telefonszámon vagy az a.farkas@well.hu e-mail címen.

11. adatkezelés


A K&H Csoport a Pályázók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli, azokat illetéktelen harmadik feleknek nem adja át.


Az adatkezelés célja az, hogy a K&H Csoport a Pályázatot megszervezze, a Pályázókat értesítse a zsűrizésről,
a nyilvánosságot tájékoztassa a nyertesek személyéről, a fenti feltételek szerinti ösztöndíjra jogosultak személyét megállapítsa, továbbá az ösztöndíjat a Pályázó számára teljesítse.


A felsorolt célok elérése érdekében a Bank a szükséges mértékben felhasználja a Pályázó pályázati adatlapon megadott adatait (vezetéknév, keresztnév, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím, pályázó számlaszáma, eddigi felsőfokú képzések, jelenlegi képzés neve, diploma/PhD fokozat megszerzésének várható ideje, pályamunka választott témája, benyújtott pályamunka címe).


A K&H Csoport az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe: Adatfeldolgozó neve: Well PR Ügynökség székhelye: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 50. cégjegyzékszáma: 01-09-876642 e-mail címe: well@well.hu


A kezelt adatokat kizárólag a K&H Csoport adatkezelésre kijelölt munkavállalói, illetve a közreműködő adatfeldolgozó arra kijelölt alkalmazottai, illetve az egyes jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok ismerhetik meg. Az adatkezelésre kijelölt dolgozókat jogszabály, illetve munkaszerződésük kötelezi, hogy a munkájuk során megismert személyes adattal nem élhetnek vissza. Az adatfeldolgozóval kötött szerződésben a K&H Csoport feltételül szabja, hogy az Adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatot megfelelő gondossággal köteles kezelni.


Pályázó az adatkezelésről felvilágosítást kérhet, valamint bármikor kezdeményezheti – korlátozás és indoklás nélkül – személyes adatainak helyesbítését és törlését. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az esetleges törlésére vonatkozó kérelem benyújtását követően haladéktalanul törlésre kerülnek. Ennek teljesítésére a K&H Csoport felhívja az adatfeldolgozót is.


A Pályázó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kifogással a K&H Csoport adatvédelmi tisztviselőjéhez, bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. Adatkezeléssel kapcsolatos jogvitákban az illetékes törvényszék jár el.


Az adatkezeléssel kapcsolatban további tájékoztatás a www.kh.hu/adatvedelem oldalon elérhető Adatkezelési tájékoztatóban található.


Budapest, 2019. november 18.

Partnereink

Délalföldi Kertészek Szövetkezete

Déli Orom Kft.

FRUX MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

GLADIOLUS-FRUCHT KFT.

Sauska-Tokaj Kft.

ÁRPÁD-AGRÁR ZRT.

BÁCS-ZÖLDÉRT ZRT.

Bio-Fungi Termelő és Kereskedelmi Kft.

CSANÁDI SZŐLŐBIRTOK

UNIVER Product Zrt.

ZKI Zrt.

PILZE - NAGY KFT.

HUNAPFEL MEZŐGAZDASÁGI KFT

Biocont Magyarország Kft.

Pullulo Faiskolai Kft.