NJE Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar

Kövess minket!

Gyengénlátó Változat

Kertészmérnöki mesterszak (MSc)

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

KERTÉSZMÉRNÖKI MESTERSZAK (MSC)

A szak képzési célja

A képzés célja olyan okleveles kertészmérnökök képzése, akik ismerik, és készség szintjén használják a tudomány és a kertészeti gyakorlat legújabb eredményeit, tájékozottak a szakma műveléséhez szükséges alap- és társadalomtudományokban, a kertészeti ágazatban és az ahhoz kapcsolódó társágazatokban. A mesterszakon megszerezhető ismeretek elsajátításának további célja, hogy a képzés Európában széles körben felhasználható tudást adjon e speciális mezőgazdasági szakterület művelőinek. A végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori, illetve szakirányú továbbképzés keretében történő folytatására.

Főbb tantárgyak:

Alapozó ismeretek: Növényföldrajz, ökológia és természetvédelem, Természeti erőforrások, Kertészeti informatikai rendszerek, Növényélettan, molekuláris növénybiológia, Molekuláris genetika, Növénykórtan és rovartan biológiai alapjai, Szaporodás- és szaporítás biológia.

Szakmai törzsanyag: Technológiai és fajtahasználati innovációk a szőlő-, zöldség-, gomba-, gyümölcs-, ill. dísznövénytermesztésben, Korszerű gyógynövénytermesztés, Borászat, Kertészeti marketing, Közgazdasági és agrárjogi ismeretek, Kertészeti üzemtan, Korszerű műszaki szakmai ismeretek, Szaktanácsadás.

 

Differenciált szakmai ismeretek: 

Speciális ismeretek: Növénynemesítés, Különleges gyümölcsfajok termesztése, Különleges dísznövények termesztése, Speciális gombatermesztés, Speciális gyógy- és fűszernövénytermesztés, Kertészeti növények védelme és növényegészségügyi ellenőrzési rendszerek, Kísérlettervezés és értékelési módszerek, Élelmiszerlánc biztonság.

Szabadon választható tárgyak: Agrártörténet, Korszerű vezetéselméleti és szervezésirányítási ismeretek, Alkalmazott kertészeti biotechnológia, Kertészeti kereskedelem, Ökonómbotanika, Analitikai módszerek a kertészetben, Kertészeti termékek táplálkozási értékei.

KertészmérnökA mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

  • a kertészettudomány szakterületén a korszerű gyakorlati módszerek és megoldások, valamint a fontosabb kutatási irányok és metodikák alkalmazására, irányítói munkakör betöltésére, valamint önálló kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldására,
  • a kertészeti növényekkel kapcsolatos interdiszciplináris komplex ismeretek kreatív alkalmazására hazai, illetve európai uniós környezetben a termesztés és a fenntartható környezetrendszerek és a természetvédelem területén,
  • kutatási és fejlesztési programok, projektek kidolgozására és menedzselésére,
  • az ismeretek átadására az oktatás és a szaktanácsadás területén,
  • a kertészeti termelés, a kutatásfejlesztés, az innováció és a szaktanácsadás koordinációjára,
  • a kertészeti vertikumban és a kapcsolódó szakterületeken vezetési feladatok ellátására a természettudományi, környezet- és természetvédelmi, technológiai és gazdasági szempontok együttes figyelembevételével,
  • önálló kutatás végzésére a természettudomány és az agrártudomány területén,
  • a kertészeti termesztés és az élelmiszerkezelés, valamint -feldolgozás folyamatainak olyan kivitelezése és menedzselése, ami a jogszabályi előírásokban megfogalmazott higiéniai, technológiai és élelmiszerbiztonsági feltételeknek mindenben megfelel, az élelmiszerlánc biztonságát szolgálja,
  • élelmiszerbiztonsági rendszerek fenntartására és működtetésére.

 

MINTATANTERVEK - aktuálisan futó képzések

 

 

Meghirdetett MSC szak 2021 szeptemberi kezdéssel:

Képz. Szint Munkarend Fin. Forma Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képz. Idő (félév) Kapacitás min. < max. Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák Képz. Terület
M L A kertészmérnöki(1) támogatott 4 5 < 15 felvételi vizsga (Sz) AGRÁR
M L K kertészmérnöki(1) 500 000 Ft 4 1 < 15 AGRÁR

 


SZAKFELELŐS

Dr. Király Ildikó
főiskolai docens

Telefon: +36(76)517 696
E-mail: király.ildiko@kvk.uni-neumann.hu


Oktatási Igazgatóság KVK Kari Egység

Iroda Kecskemét, Izsáki út 10.
Telefon +36 (76) 516-316; 318
E-mail oktatasi.kvk@uni-neumann.hu

Képzéseink

Duális képzés

Partnereink

Délalföldi Kertészek Szövetkezete

Déli Orom Kft.

FRUX MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

GLADIOLUS-FRUCHT KFT.

Sauska-Tokaj Kft.

ÁRPÁD-AGRÁR ZRT.

BÁCS-ZÖLDÉRT ZRT.

Bio-Fungi Termelő és Kereskedelmi Kft.

CSANÁDI SZŐLŐBIRTOK

UNIVER Product Zrt.

ZKI Zrt.

PILZE - NAGY KFT.

HUNAPFEL MEZŐGAZDASÁGI KFT

Biocont Magyarország Kft.

Pullulo Faiskolai Kft.