Az egyes felsőoktatási intézmények helyzetéhez, adottságaihoz igazodó költségvetési többlettámogatás biztosításán dolgozik az Emberi Erőforrások Minisztériuma, így a Kecskeméti Főiskola és más, nehéz anyagi helyzetbe kerülő felsőoktatási intézmények helyzetét is rendezni fogja a tárca. Közlemény.

Ahogyan az 2013. február 7-i Felsőoktatási Kerekasztal plenáris ülése után elhangzott: segélyalap jön létre a finanszírozási gondokkal küzdő felsőoktatási intézmények megsegítésére, az erről szóló javaslatot a szaktárca hamarosan a kormány elé terjeszti. Minden egyes felsőoktatási intézménnyel külön fognak megállapodásokat kötni, amelyekben az egyetemek, főiskolák vállalják, hogy mit tesznek a finanszírozási gondok megoldása érdekében, a kormány pedig rögzíti az összeget, amelyet számukra biztosít.

A kormány jelentős, 47 milliárd forintra rúgó pluszforrásokat biztosít idén a felsőoktatásnak, így nemhogy forráskivonás történik, hanem például olyan – az előző kormányhoz köthető – hosszú évek óta húzódó helyzeteket old meg, mint a PPP beruházások, és az egyes felsőoktatási intézmények csőd közeli állapotát ellensúlyozandó adósságkonszolidáció. A formálódó új finanszírozási rendszerben az egyetemek, főiskolák oktatási, tudományos, kutatási autonómiáját továbbra is garantálja az állam.

A felsőoktatási intézmények jelenlegi finanszírozási gondjai leginkább a hallgatói létszám csökkenéséből fakadnak, ami egyrészt a demográfiai helyzetnek, másrészt egyes szakok hallgató-vonzó képességének jelentős csökkenésével magyarázható. A hallgatói létszám csökkenése Kecskeméti Főiskola estében is jelentős volt: míg 2006/2007-es tanévben 5410 hallgató tanult a Főiskolán, addig jelenleg csupán 4376 fő. Országosan 2006/2007-ben 424.000 hallgató volt a felsőoktatásban, ma 25%-kal kevesebben nagyjából 330 000 tanulnak felsőoktatási intézményben. Ráadásul sok egyetemre és főiskolára – a 2002–2010-es kormányzati ciklusban – erejüket és pénzügyi helyzetüket meghaladó PPP-beruházásokat erőszakoltak rá, melyek esetében a 400 ezret meghaladó hallgatói létszámot vették alapul. Többek között ezért vannak ma súlyos pénzügyi helyzetben a felsőoktatási intézmények.

(Oktatásért Felelős Államtitkárság)