NJE Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar

Kövess minket!

Gyengénlátó Változat

Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterszak (MSc)

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterszak (MSc)

Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc szak levelező tagozaton

A képzés célja olyan vidékfejlesztő szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik és végzettség birtokában ezen területen sikeres alkalmazottak és vállalkozók lesznek. Alkalmasak lesznek tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezető munkakörök betöltésére. Vállalkozóként képesek lesznek sikeres pályázatok megírására, gazdasági társaságok vezetésére és annak eredményes működtetésére. Végzett hallgatóink tanulmányaikat doktori képzés keretében is folytathatják, Egyetemünk nagyon jó kapcsolatot ápol az egyes doktori iskolákkal.

A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • az adott vállalati, intézményi vagy közösségi projekteknek a vidék gazdasági, társadalmi és természeti környezetére való hatásait,
 • a gazdasági, humán, környezeti és minőségbiztosítási rendszereket,
 • a térségi informatikai fejlesztési és tervezési, társadalomtudományi, gazdasági, valamint projekt koordinálását és vezetését,
 • multifunkcionális vidékfejlesztéssel és a vidéki közösségek életképességének megőrzésével kapcsolatos elveket,
 • a fenntartható gazdálkodás, a műszaki-technológiai fejlesztés alapelveit.

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

 • Az alapozó ismeretkörök: elemzés-módszertan, vezetői számvitel, vidékszociológia, emberi erőforrás gazdaságtan, gazdasági jog.
 • A szakmai törzsanyag keretében: vidék- és környezetpolitika, településfejlesztés, projektmenedzsment, integrált területfejlesztés, vidékfejlesztés, vidékgazdaságtan, információs rendszerek.
 • A szakmai törzsanyag ismeretkörei: helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, közösségfejlesztés, piacok gazdaságtana, társadalmi- és humánismeretek, termelés-gazdaságtan, térségi és vidékfejlesztési programok menedzselése, térségi tervezés és programozás, vertikális és horizontális koordináció


A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
 egyetemi, főiskolai, BSc/Ba diploma

A felvétel feltételei:

A jelentkezőknek az alapvégzettségükben legalább 84 kredit értéknek kell meglennie a következő ismeretkörökből:

 • természettudományi ismeretek
 • mezőgazdasági ismeretek
 • gazdasági ismeretek
 • vidékfejlesztési ismeretek
 • szakigazgatási ismeretek

A  mesterképzésbe  történő  felvételhez azonban elegendő ezen ismeretekből 60 kredit, a még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan az intézményünkben - a záróvizsgáig - meg lehet szerezni.

A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi szakmai elbeszélgetésre hívja be a jelentkezőt.
A felvételi elbeszélgetésen a jelentkező általános szakmai tájékozottságának a megítélése, a jelentkező motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése történik.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • mezőgazdasági projektek tudományos alapossággal történő önálló kidolgozására, koordinálására, vezetésére, ellenőrzésére,
 • a gazdálkodás komplex szemlélet alapján történő folyamatos megújításának irányítására, az adottságokhoz igazodó földhasználat és termelési szerkezet kialakítására,
 • a szakterület problémáinak felismerésére, használható megoldások kidolgozására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére,
 • szaktanácsadási feladatok ellátására,
 • pályázati tevékenység menedzselésére,
 • termelési folyamatok szervezésére, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények gyakorlati megvalósítására,
 • vidéki infrastruktúra problémáinak felismerésére és fejlesztési javaslatok előkészítésére, szakmai értékelésére. 

MINTATANTERVEK - aktuálisan futó képzések 

 

 

SZEPTEMBERI INDULÁSSAL MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉS

Képz. Szint Munka-rend Fin. Forma Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képz. Idő (félév) Kapacitás min. < max. Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák Képz. Terület
M L A vidékfejlesztési agrármérnöki(1) támogatott 4 5 < 15 felvételi vizsga (Sz) AGRÁR
M L K vidékfejlesztési agrármérnöki(1) 400 000 Ft 4 1 < 15 AGRÁR

Várható felvehető létszám: 15-25 fő/év       Képzési idő: 4 félév
Szakképzettség megnevezése: okleveles vidékfejlesztési agrármérnök

 

SZAKFELELŐS

Dr. Hoyk Edit főiskolai docens
tel.: 76/517 613
e-mail:hoyk.edit@kvk.uni-neumann.hu

Képzéseink

Duális képzés

Partnereink

Délalföldi Kertészek Szövetkezete

Déli Orom Kft.

FRUX MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

GLADIOLUS-FRUCHT KFT.

Sauska-Tokaj Kft.

ÁRPÁD-AGRÁR ZRT.

BÁCS-ZÖLDÉRT ZRT.

Bio-Fungi Termelő és Kereskedelmi Kft.

CSANÁDI SZŐLŐBIRTOK

UNIVER Product Zrt.

ZKI Zrt.

PILZE - NAGY KFT.

HUNAPFEL MEZŐGAZDASÁGI KFT

Biocont Magyarország Kft.

Pullulo Faiskolai Kft.